Vad säger lagstiftningen?

När man fyllt 18 år får man köpa folköl och serveras alkohol på krogen. När man är 20 år får man handla på Systembolaget. Att det är olika åldersgräns beror på att det anses som att man har bättre uppsyn över vad konsumeras på restaurang. Det är därför olagligt att sälja, köpa eller ge bort starköl, vin eller sprit till personer under 20 år. Alkoholdrycker får heller inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad, oavsett om man har fyllt 20 år.

En person som langar alkohol till minderårig kan anmälas för olovlig hantering av alkohol. Rör det sig om illegal alkohol handlar det dessutom om olovlig hantering. Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.

Alkohollagen gäller även för köp av alkohol på Internet.

Handla alkohol från annat EU-land

Tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att du ska få föra in alkohol skattefritt från ett annat EU-land

  • Alkoholen ska vara avsedd för eget bruk
  •  Du ska själv transportera varorna
  •  Du ska vara minst 20 år.

Det finns ingen övre gräns för hur mycket alkohol du får föra in, men det ska vara för ditt eget eller din familjs behov. Du får även ta med dig alkohol om du ska ha en fest till exempel bröllop eller födelsedagsfest där du bjuder på alkoholen vid evenemanget. Idag gäller den rekommenderade mängden alkoholdrycker för privat bruk som kan föras in från annat EU-land per person

  • 10 liter sprit
  • 20 liter starkvin
  • 90 liter vin
  • 110 liter öl

Köpa alkohol på internet?

Det är tillåtet att beställa alkohol, exempelvis via internet, från ett annat EU-land under förutsättning av det inte bryter mot alkohollagen. Men skatt ska betalas, annars stoppas alkoholen av Tullverket och misstanke om skattebrott kan uppstå.

Skatt ska betalas av säljaren när alkoholen transporteras av säljaren eller någon som säljaren anlitar för transporten. Detta kallas distansförsäljning och är vanligt när säljaren anger att transporten är inkluderad i priset på varan. Skatt ska betalas av köparen när köparen själv ordnar transporten av alkoholen till Sverige. Köparen ska då meddela Skatteverket innan transporten påbörjas och ställa säkerhet för varorna.