Ungdomar och smuggelsprit

Ungdomar som dricker smuggelsprit har blivit mer vanligt under det senaste årtiondet. Den smugglade alkoholen tycks ha ersatt drickandet av s.k. hembränning.

Enligt CAN svarar 24 procent av pojkarna och 29 procent av flickorna i årskurs 9 att de druckit smuggelsprit 2011. De senaste fem åren har också andelen som druckit smuggelsprit varit högre bland flickorna än bland pojkarna.

När det gäller eleverna i gymnasiets andra år har andelen som svarat att de druckit smuggelsprit hela tiden legat högre bland pojkarna än bland flickorna. Bland pojkarna som druckit smuggelsprit har det rört sig mellan 43 och 52 procent under perioden 2004-2011. Bland flickorna säger nästan 40 procent att man har druckit smuggelsprit.