Hur påverkas din kropp?

När du dricker alkohol förändras ditt beteende i takt med att promillehalten ökar och sinnesstämningen förändras. Först känns det behagligt, du blir avslappnad och mår bra. Hämningarna släpper - en tystlåten person kan bli pratsam och en som har ångest kan känna sig lugnare. Men för det mesta förstärker alkoholen den sinnesstämning man befinner sig i. Den glade blir ännu gladare och den som är ledsen känner sig ännu sämre till mods.

Ju mer du dricker, desto sämre kontroll får du över både känslor och kropp. Talet blir sluddrigt och humöret kan svänga snabbt och leda till känslomässiga utbrott. Det blir också svårt att hålla ordning på kroppen det är lätt att snubbla och ramla. Den som dricker mycket stora mängder kan bli medvetslös - och i värsta fall råka ut för alkoholförgiftning.

Alla delar av kroppen påverkas av alkohol och mer än 60 sjukdomar har samband med alkoholdrickande. Här kan du läsa om några av de vanligaste effekterna.

Hjärnan

Alla hjärnfunktioner kan påverkas negativt av alkohol. Tänkande, känslor, omdöme, minne, balansen liksom förmågan att samordna muskelrörelser. Effekterna blir mest tydliga när man dricker sig full men går att upptäcka redan efter små mängder alkohol. Hjärnskador är ganska vanliga hos människor som druckit mycket alkohol under många år i följd. Återkommande minnesluckor efter att man har druckit kan vara ett tidigt tecken på en hjärnskada.

Alkohol ökar även risken för en rad psykiska problem, exempelvis depression, ångest och sömnstörningar.

Hjärtat och blodkärl

Regelbundet alkoholdrickande kan skada hjärtmuskeln och leda till hjärtsvikt. Redan vid måttligt drickande stiger blodtrycket, vilket ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Att ofta dricka sig berusad ökar risken för oregelbunden hjärtverksamhet.

Cancer

Alkohol ökar risken för flera cancerformer: Bröstcancer, tjocktarmscancer, mun- och svalgcancer, strupcancer och levercancer.

Levern

Levern är ett av kroppens mest komplicerade organ. En av leverns viktigaste uppgifter är att vara "avgiftningscentral". Levern skyddar kroppen från förgiftning genom att bryta ned skadliga ämnen innan de går ut i blodet. Levern kan drabbas av de största skadorna om man dricker för mycket, eftersom nästan all alkohol förbränns där.

Det räcker med några dagars drickande för att levern ska bli öm och svullen. Då blir cellerna skadade och levern fungerar sämre. Vid fortsatt hög konsumtion av alkohol ökar risken för inflammation, skrumplever och levercancer.