Fakta

70 procent av alla misshandelsbrott mot män begås av berusade personer och nästan hälften av alla som blir misshandlade är själva berusade. När det kommer till misshandelsbrott mot kvinnor begås 36 procent av berusade personer och 19 procent av de kvinnor som blir misshandlade är berusade.

Varje år dör cirka 75 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor. Alkoholen är inblandad i ca en tredjedel av alla trafikolyckor. De som är mest utsatta är unga män.

Hälften av de motorfordonsförarei åldern 15- 24 år som har omkommit i singelolyckor var påverkade av alkohol. En tredjedel av de som misstänks för rattfylleri är mellan 18 och 24 år.

Var tredje mopedist som dödasär onykter. En krock i 50 km/tim motsvarar ett fall från tredje våningen i ett hyreshus.

Risken för alkoholförgiftning är särskilt stor för ungdomar som saknar erfarenhet av alkoholens effekter och för äldre personer med försämrad hälsa.

Att blanda alkohol med värktabletter, sömntabletter och lugnande medicin kan ge upphov till svåra förgiftningstillstånd och därmed vara livsfarligt.

En av fyra ungdomar i gymnasiet har haft oskyddat sex i samband med att de druckit alkohol. En av sex uppger att de haft oönskat sex.