Ungdomar och alkohol

Ungdomar och alkohol hör inte ihop. Att skydda barn och unga från att dricka alkohol är ett ansvar som alla vuxna delar.

Ungdomar reagerar betydligt känsligare på alkohol än vuxna. Kroppens organ befinner sig fortfarande i en mognadsprocess som gör att exempelvis levern inte har samma förmåga att bryta ner alkohol på samma sätt som hos en vuxen människa.

Mängden alkohol i blodet koncentreras därtill lättare hos unga vilket gör att berusningseffekten slår till mer direkt än hos en vuxen. Redan vid 0,5 promille kan en ung person plötsligt förlora medvetandet.