Viktor

Viktors syn på alkoholdrickandet delas av 14 procent av svenskarna.

Att dricka alkohol innebär för Viktor njutning och smakupplevelser.

Viktor är mycket intresserad av vin och mat - ett gott vin till maten är ett av hans stora glädjeämnen. Kunskapen om mat och vin kan ibland utvecklas till en slags "social inträdesbiljett" för Viktor.

Viktor är mycket kritisk till den restriktiva alkoholpolitiken. Han känner sig behandlad som ett barn när han inte får köpa alkoholdrycker där han köper mat.

Viktor dricker inte för att komma i feststämning utan för att uppleva njutning och raffinemang.

Hans konsumtion ligger 40 procent över medelvärdet. Det innebär att Viktor har en alkoholkonsumtion, som kan innebära hälsorisker. 68 procent av den sprit han dricker har han inte köpt på Systembolaget. Två tredjedelar av spriten är köpt utomlands och en tredjedel är illegal sprit. Av hans starkölskonsumtion är en tredjedel inte köpt på Systembolaget.

Den personliga framtoningen är viktig för Viktor. Han har en inre säkerhet, som kan klara av omvälvande händelser. Viktor har många drag gemensamt med entreprenören. Han är beredd att ta risker och t o m göra farliga eller förbjudna saker. Men Viktor har också ett omdöme, som balanserar de starka känslorna och t ex får honom att sätta stopp om hans alkoholkonsumtion blir alltför riskfylld eller destruktiv.

Det finns fler män än kvinnor i gruppen. Viktor är ofta högutbildad och bor i stora städer i södra halvan av Sverige.