Karin

Karins sätt att se på alkoholdrickandet delas av 10 procent av svenskarna.

Alkoholdrickandet är ett redskap för att påverka det allmänna välbefinnandet för Karin - att komma i form eller ta bort hämningar.

Men Karin tycker inte att alkoholdrycker och mat har så mycket ihop. Hon kan nästan tycka att det är lite fisförnämt att dricka vin till maten.

Karin tycker att alkohol bidrar till att ge feststämning.

Karins alkoholkonsumtion ligger på ungefär samma nivå som Ingrids, det vill säga strax under genomsnittet.

Precis som för Arne är rötterna viktiga för Karin. Ibland tycker Karin att livet saknar mening och hon vill inte ta initiativ till förändringar. Hon sätter gärna sina egna önskemål framför andras och hon visar stort intresse för nya produkter och tjänster och läser gärna annonser.

Det finns fler kvinnor än män i gruppen Karin. De flesta bor på landsbygden eller på mindre orter.