Jeppe

Jeppes syn på alkoholdrickandet delas av 22 procent av svenskarna.

För Jeppe är alkohol ett redskap för att döva något, att fylla ett tomrum i tillvaron, ett sätt att komma i kontakt med sina inre känslor. Alkoholen blir en sorts ångestdämpande faktor som hjälper honom att komma upp på en "normal nivå".

Han tänker inte som Viktor "att ett gott glas vin tillhör livets glädjeämnen". Men han kan använda den kopplingen för att maskera sitt drickande.

Jeppe är kritisk till alkoholpolitiska restriktioner: Han anser att sprit, vin och starköl borde säljas fritt i livsmedelshandeln, och att det ska vara tillåtet att bränna sprit till husbehov.

Alkoholdrickandet har också stor betydelse för att Jeppe ska komma i rätt sinnesstämning på "festen". Det hjälper honom att slappna av så att nervositeten försvinner.

Jeppes alkoholkonsumtion ligger 60 procent över genomsnittet i Sverige. 71 procent av det han dricker är inte köpt på Systembolaget. Av den andelen är två tredjedelar illegal.

Den höga genomsnittliga alkoholkonsumtionen innebär inte att 22 procent av svenska folket är alkoholister, men man skulle kunna säga att de är potentiella alkoholister. För om man har denna syn på drickandet och hamnar i en svår situation i livet, och då väljer alkoholen som redskap för att dämpa sin ångest eller för att fly in i en annan och "bättre värld", är risken stor att man fastnar i ett missbruk. Var fjärde person i Jeppegruppen har en så hög alkoholkonsumtion att man befinner sig i en riskzon som kan leda fram till ett missbruk. Detta motsvarar fem procent av den vuxna befolkningen.

Det mest kritiska i Jeppes profil är, att han i en krissituation, kan gå in så starkt i sina känslor (det brinnande hjärtat i bilden) att han överträder de gränser som förnuftet sätter för Viktor (hjärnan i hjärtat) och för de andra typerna.

Jeppe är beredd att ta stora risker för att riktigt känna av att han lever. Detta innebär också att han har en entreprenörsanda - här finns många ledare i näringslivet, artister och politiker. Han söker känsloupplevelser och ger sig ofta hän för att njuta livets goda.

Medelåldern är ganska låg. I åldersgruppen 15-25 år uppgår andelen till hela 42 procent. Unga ogifta män är överrepresenterade.