Ingrid

Det här är den största gruppen. 30 procent av svenska folket är Ingrid när det gäller synen på alkoholdrickandet. Ingrid är det närmaste medel-Svensson man kan komma.

Generellt spelar drickandet inte så stor roll för Ingrid. Men lagom med vin till maten kan sätta lite guldkant på tillvaron för Ingrid.

Ingrid tycker det är bra att det finns alkoholpolitiska restriktioner. Man ska dricka med måtta, är hennes filosofi.

När Ingrid dricker gör hon det mest i sällskap med andra.

Hennes alkoholkonsumtion ligger strax under medelvärdet för befolkningen.. Hon dricker mest vin. Sprit och starköl från utlandsresor svarar för större delen av den konsumtionen.

Ingrid är som folk är mest. När det gäller värderingar finns inga avvikelser från genomsnittet. Det finns fler kvinnor än män i gruppen. Inkomsten är över genomsnittet. Ingrid bor oftast i storstäderna.