Astrid

Astrids syn på alkoholdrickandet delas av 11 procent av svenska folket.

Hon varnar aktivt för att det är farligt att dricka alkohol.

Alkoholdrycker och mat hör verkligen inte ihop, menar Astrid.

Hon tycker också att samhället har en alltför släpphänt attityd till åldersgränser och serveringstillstånd. Därför tycker hon att de nuvarande reglerna borde skärpas ordentligt.

Astrid menar också att man verkligen kan ha kul utan sprit.

Paradoxalt nog är alkohol mycket viktigt för Astrid men inte för att dricka utan mer som ett redskap för ett personligt engagemang.

Astrids alkoholkonsumtion är mycket låg. Den motsvarar 43 procent av genomsnittskonsumtionen.  Största delen av konsumtionen kommer från egen tillverkning av vin.

Astrid är andlig, förespråkar etik och moral och har ett starkt miljömedvetande. Hon ställer inte upp på Europagemenskap, deltar inte i nätverk, tar inga risker, framhåller inte sig själv och gillar inte materialism.

I den här gruppen hittar man de flesta aktiva nykterister. Det är fler kvinnor än män i gruppen och medelåldern är 50-70 år och Astrid finns oftare på landsbygden än i städerna.