Arne

Arnes syn på alkoholdrickande delas av 13 procent av svenska folket.

Hans inställning till alkohol och drickande är försiktig.

Arne tycker inte att alkohol och mat hör ihop.

Han tycker det är bra om man är lite mer restriktiv när det gäller det alkoholpolitiska regelverket.

Arne tycker att man kan ha kul utan alkohol men är inte lika kategorisk som Astrid i den frågan.

Alkoholdrickandet spelar en undanskymd roll i Arnes liv och hans konsumtion är låg, bara något högre än Astrids. Det är främst starköl som han köper vid utlandsresor.

Rötterna är mycket viktiga för Arne. Han gillar det egna och trygga och har ett starkt intresse för hemorten. Arne känner ingen särskilt samhörighet med andra länder. Han tar inte några risker och söker inte några starka känsloupplevelser. Nya upplevelser och nya kontakter är inget för Arne.

I gruppen finns många som inte dricker alkohol överhuvudtaget, men de argumenterar inte aktivt för att andra inte skall dricka, som Astrid.