Typologitest - vem liknar du?

Jag håller mig till enklare viner när det bara är familjen.
Instämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer varken bra eller dåligt
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls