Om Drinkwise

Drinkwise.se är finansierad av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), som är en intresseförening för svenska importörer och producenter av sprit och vin. SVL har bland annat som uppgift att verka för en modern alkoholpolitik där dryckerna kan avnjutas av vuxna under ansvarsfulla former. Genom Drinkwise.se tydliggör vi de områden som bör vara alkoholfria samt delar med oss av information som pekar på vikten av ett hälsosamt förhållande till alkohol.

Drinkwise.se är det svenska bidraget i en Europeisk satsning där näringen tar ett ansvar för konsumentinformation. Genom samverkan och dialog, både inom näringen och i övriga samhället, vill vi verka för ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. Du kan ta del av konsumentsidor från övriga EU-länder på  responsibledrinking.eu.