Vad säger lagstiftningen?

Enligt lagen innebär ratt- och sjöfylleri att en person som kör ett motordrivet fordon

  • har druckit så mycket alkohol att alkoholkoncentrationen är minst 0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften
  • har använt narkotika så att det finns något narkotiskt ämne kvar i blodet (gäller inte om substansen har använts enligt en läkares ordination)
  • är så påverkad av alkohol eller något annat medel att han eller hon inte kan köra på ett betryggande sätt.

Som motordrivet fordon räknas inte bara personbil, lastbil och buss utan även moped, motorcykel, snöskoter och andra terrängmotorfordon. Du kan alltså dömas till fängelse och få körkortet återkallat om du har varit alkoholpåverkad när du kört snöskoter. Lagen gäller även i terrängen och i inhägnade områden.

En förare döms för grovt rattfylleri om han eller hon

  • har en alkoholkoncentration på minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter utandningsluft
  • annars är avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel
  • kör på ett sådant sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Straffet för rattfylleri är oftast böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom återkallas i allmänhet körkortet under 1-12 månader. Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 12-36 månader. Är återkallelsetiden längre än 12 månader måste ett nytt körkortsprov avläggas. Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse.

Gränsen för körkortsindragning vid rattfylleri är från 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft. Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet för fordon men här görs en bedömning från fall till fall av Transportstyrelsen, som är körkortsmyndighet.