Polisens övervakning

Polisen får när som helst kontrollera om förarna är nyktra. Det görs med ett så kallat sållningsprov. Provet tas med ett instrument som visar om alkoholkoncentrationen ligger över eller under den lagliga gränsen. Om sållningsprovet visar att värdet ligger över den lagliga gränsen får föraren genomgå ett bevisprov. Polisen tar ofta bevisprovet från utandningsluften, men det kan också vara ett blodprov.

Alkoholutandningsprov

Polisen (poliser och bilinspektörer), Tullpersonal och personal hos Kustbevakningen har rätt att utföra alkoholutandningsprov på väg. Polisen och Kustbevakningen har även rätt att ta alkoholutandningsprov till sjöss. Under en försöksperiod från 2010 fram till juli 2013 har även trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (väktare och ordningsvakter som utbildats av polisen) rätt att ta alkoholutandningsprov. Detta ska dock ske under ledning av polis.

Trafiknykterhetskontroll steg för steg

Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att bil- eller båtföraren blåser i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument kallat Evidenzer.

Den misstänkte får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en polisstation, i en polisbuss eller på en båt. Från de båda utandningarna räknar instrumentet ut ett medelvärde på alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används som grund för domstolsbeslut av straff och för körkortsåterkallelser.