Gränsen för sjöfylleri

Från och med den 1 juni 2010 är gränsen för rattfylleri och sjöfylleri 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft. Det motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet.

Den nedre promillegräns som då infördes för sjöfylleri gäller om fartyget antingen kan framföras med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter. Uppfylls inget av dessa kriterier gäller de gamla reglerna, som finns oförändrade i Sjölagen (19994:1009) 20 kap 4 § st 2. Där antas man kunna fullgöra sin uppgift på ett betryggande sätt, vilket innebär en bedömning av status och framförandet.

Vid sjöfylleri, till skillnad från rattfylleri, är det inte bara den som framför fartyget som kan ställas till ansvar. Även den som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldig till brott. I en fritidsbåt kan det vara den som navigerar.