Fakta

Trafiksäkerhetsarbetet bedrivs långsiktigt mot en nollvision om antalet dödade i trafiken. Ett led i detta arbete är att genomföra ett stort antal utandningsprov för att stävja rattfylleriet. Statistik från åren 1997–2006 visar på en relativt konstant andel på 15 procent av alkoholpåverkade motorfordonsförare inblandade i dödsolyckor.

Varje år dör cirka 75 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor. Alkoholen är inblandad i ca en tredjedel av alla trafikolyckor. De som är mest utsatta är unga män.

Hälften av singelolyckornamed dödlig utgång är alkoholrelaterade.

Hälften av de motorfordonsförarei åldern 15- 24 år som har omkommit i singelolyckor var påverkade av alkohol. En tredjedel av de som misstänks för rattfylleri är mellan 18 och 24 år.

Var tredje mopedist som dödasär onykter. En krock i 50 km/tim motsvarar ett fall från tredje våningen i ett hyreshus.

Drygt 50 procent av alla drunkningsolyckor har ett samband med alkohol.

Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste tio åren drabbats av cirka 30-40 dödsfall varje år. Orsakerna är till största delen attityder, beteenden styrda av bristande erfarenhet och okunskap.