Effekter av alkoholpåverkan

Hur hög promillehalt man har av alkohol i blodet är individuellt. En person kan dricka flera öl, medan en annan knappt kan dricka en öl och ändå kan de uppmäta samma promillehalt. Det kan också variera från gång till gång beroende på en mängd olika faktorer, och inte bara på vad man ätit. Eftersom man inte kan lita på sin egen bedömning av berusningsgraden efter man druckit, är det säkrast för alla att inte dricka alls när man ska köra bil.

Normalt förbränner vi i genomsnitt 0,15 promille alkohol per timme men förbränningshastigheten varierar mellan individer. Det finns inget mirakelmedel som påskyndar förbränningen, utan tiden är helt avgörande. Prestationsförmågan kan vara påtagligt nedsatt dagen efter trots att promillehalten är noll. Den effekten kan sitta i ganska länge och man bör därför avstå från körning dagen efter.

En onykter förare med 1,0 promille i blodet löper omkring sju gånger större risk att dödas i en trafikolycka än en nykter förare. För ungdomar i åldern 18-24 år är olycksrisken 900 gånger högre vid 0,5 promille eftersom de förenar sin bristande körvana och erfarenhet med alkohol med den försämrade reaktionstiden.

Alkohol försämrar inte bara din reaktionsförmåga. Dessutom försämras avståndsbedömningen av alkohol. Det gör det svårare att klara möten och omkörningar. Även ditt mörkerseende påverkas negativt liksom förmågan att se det som händer vid sidan av vägen. Påverkade förare är inte heller lika uppmärksamma på trötthetssymptom och riskerar därför att somna vid ratten.

Även vid låga promillehalter påverkas körförmågan. I ett test med slalomåkare på elitnivå visade det sig att åtta av nio åkare försämrade sina resultat i slalom när de druckit små mängder alkohol. Både i slalom och vid bilkörning krävs snabba beslut, snabba reaktioner och koordinerat handlande. När slalomåkarna ovetandes hade druckit alkohol ökade till exempel antalet omkullkörningar från cirka tio procent till cirka 40 procent.

Alkoholens påverkan vid bilkörning i korthet

  • Du förlorar känslan för farten. Hörseln försämras vilket gör att du pratar högre.
  • Din reaktionsförmåga försämras och reaktionstiden blir längre.
  • Stoppsträckan blir längre då reaktionerna är långsammare.
  • Din koordination försämras. Samordningen av muskelrörelserna blir sämre och långsammare.
  • Självkritiken minskar och du blir alltmer ouppmärksam.
  • Du överskattar din förmåga vid möten och omkörningar.
  • Din syn påverkas, vilket gör att avståndsbedömningen blir sämre.
  • Risken för dubbelseende ökar samtidigt som du blir mer känslig för bländning.