Varningssignaler för missbruk

De flesta personer som missbrukar alkohol gör allt för att dölja det. De går till jobbet som vanligt varje dag, och sköter i många fall sitt arbete precis som sina kollegor. Det är just därför som det ofta är så svårt att upptäcka ett missbruk hos en arbetskamrat. Det finns flera olika varningssignaler som man kan reagera på. Framför allt rör de olika förändringar i personens beteende. Det an vara svårt att avgöra om dessa förändringar beror på någon form av missbruk eller om det har andra orsaker, kanske en depression eller till och med en förälskelse. Dessa varningssignaler kan tillsammans indikera ett missbruk medan de en och en inte behöver betyda någonting. Genom att vara uppmärksam och att lyssna till personen, och genom att se till helheten och framför allt genom att reagera på det du ser kan du hjälpa personen ifråga.

Signaler som tillsammans kan indikera någon form av missbruk:

 • Upprepad kortidsfrånvaro och/eller sena ankomster. Personen tänjer på flextiden och kommer senare och går tidigare. Kanske dåliga förklaringar till frånvaron.
 • Sjunkande intresse för arbetet. Det krävs tid och energi för att dölja missbruket vilket tar fokus från arbetet.
 • Förändring av arbetsprestationen. Personen är kanske tröttare och får svårt att koncentrera sig, vilket påverkar arbetsprestationen negativt.
 • Smålögner och trassel med kollegor och ledning. Personen får svårt att hålla sig till sanningen, kommer med bortförklaringar om frånvaro och liknande. Allt för att dölja missbruket.
 • Dålig ekonomi. Eftersom det mesta går till alkohol måste personen ofta låna pengar som är svårt att betala tillbaka.
 • Argumentation för alkohol. Personen försvarar sitt missbruk, både inför sig själv och inför andra, genom att idealisera alkohol och drickande.
 • Personen gör ofta bort sig på personalfester och liknande.
 • Personen skapar oro och irritation på arbetsplatsen.
 • Instabil, rastlös, irriterad, nedstämd, nervös.
 • Spritlukt.

Så gör du om du misstänker att din kollega missbrukar

Ju tidigare du agerar desto lättare är det att hjälpa personen ur sitt missbruk. Visa att du bryr dig och våga ställa krav. Du behöver inte kunna ställa en fullständig diagnos, utan det räcker med att du reagerar och gör något åt det du ser. Förbered dig noga inför samtalet. Det kan hjälpa att ha dokumenterat vad du sett, gärna med datum och andra fakta, så att du kan lägga fram konkreta händelser. Var även beredd på att du förmodligen kommer att behöva försvara ditt eget beteende kring drickande och alkohol. Tänk igenom dina handlingar så att du kan ge väl genomtänkta svar. Våga ställa krav på förändring och bestäm en tid för uppföljning. Kräv att arbetsplatsens alkoholpolicy följs.

Prata med arbetsledningen och försök ta kontakt med rådgivare.

Så hjälper du dig själv

Använd en kalender och skriv ned hur mycket du dricker. Det kan hjälpa dig att få en överblick över din konsumtion och kartlägga ditt beteende.

Om du under en längre tid har en hög alkoholförbrukning utvecklar kroppen tolerans mot alkoholen. Du behöver mer och mer alkohol för att känna effekten. Det betyder att du förlorar kroppens naturliga signaler för när du har druckit för mycket, och riskerar då att skada dig själv.

Om du har utvecklat tolerans måste du hålla koll på hur mycket du druckit genom att mäta mängden. Du känner inte längre kroppens signaler för när du för mycket. Genom att hålla sig under den rekommendera de mängden riskerar du inga skador på hälsan.

Det är svårt att ändra sina vanor, och alkoholförbrukningen har varit mycket hg under en längre tid så har man svårare för att bryta sitt mönster. Men det går. Det gäller bara att ta det steg för steg. Gör en lista på enkal åtgärder för att minska den totala konsumtionen.

 • Jag kan sluta dricka alkohol på vardagar.
 • Jag kan sluta dricka alkohol under arbetstid.
 • Jag kan ersätta varannan alkoholenhet med vatten eller läsk, lättöl
 • Jag kan träffa mina vänner på andra ställen istället för krogen
 • Jag kan besöka släkten mer istället för de vänner som jag alltid dricker med.

Listan kan göras hur lång som helst. Den bör innehålla alla möjligheter du kommer på. Välj sedan ut ett par förändringar som kan arbeta på. Det viktiga är att man börjar förändra sitt beteende. Det kan även underlätta att diskutera detta med din partner eller en vän.

Om du tycker det är svårt att skära ner på egen hand kan du vända dig till någon utomstående för att få hjälp. Prata med din läkare. Det finns offentliga alkoholkliniker, där du genom individuellt avpassad samtalsterapi kan få hjälp med ditt beteende.