Goda skäl att reagera

 

Det finns flera goda skäl till att verka för en alkoholfri arbetsmiljö, vid sidan av det humana ansvar som vi alla delar gentemot den som befinner sig i riskzonen eller redan missbrukar. Alkohol på jobbet påverkar

  • Sociala relationer - missbruk leder till oro, frustration och ilska hos både missbrukare och arbetskamrater. Energier går åt till att dölja eller tala om problemen i stället för att göra något åt dem. Irritation skapas lätt när kollegerna får ta hand om arbetsuppgifter som egentligen inte är deras.
  • Effektiviteten i produktion och planering - andra anställda får ofta rycka in och överta någon annans arbetsuppgifter.
  • Säkerheten - medarbetare som missbrukar alkohol utgör en risk för sig själva och omgivningen. Beslut som måste fattas snabbt blir lätt felaktiga.
  • Stabilitet och utvecklingen i företaget - det är svårt att utveckla en organisation om den dras med hög sjukfrånvaro och personalomsättning.