Arbetsliv och samhälle i förändring – så även alkoholkulturen

Sedan mitten av 1990-talet har alkoholpolitiken liberaliserats i Sverige, som har blivit mer internationellt. Synen på alkoholens plats i livet och kulturen har förändrats. Svenskarna har med detta förändrat sina alkoholvanor; från ett berusningsdrickande till helger och ofta i hemmet till ett mer måttligt drickande utspritt över veckans alla dagar, oftare på lokal som kvarterskrogar, pubar och uteserveringar. Vinförsäljningen har ökat och Systembolagets försäljning av sprit har minskat. Alkoholreklam har blivit tillåtet i svenska medier.

Arbetslivets förändring

Även arbetslivet har genomgått stora förändringar under senare år. Nya organisationsformer och anställningsformer har uppstått. Framför allt yngre människor arbetar idag allt oftare under andra former och villkor än vad som tidigare var fallet; med friare tider, projektanställningar och avstämningsmöten. De nya arbets- och organisationsformerna har bidragit till framväxten av sociala umgängesformer som exempelvis After Work eller fredagsöl.

After Work – en gråzon mellan arbete och fritid

Att på lokal umgås med sina arbetskollegor tillsammans med alkohol innebär att det inte är så enkelt att särskilja vad som ska uppfattas som arbete och fritid. Fredagsölen sker i regel efter arbetstid, men det är inte detsamma som att det ska ses som fritid. Arbetsrelationerna kvarstår även om alkoholdrickande har kommit in i bilden. Här är det därför viktigt att du som anställd är medveten om denna gråzon och att du är noga med att upprätthålla en gräns för dig själv mellan vad som tillhör arbete och vad som tillhör det privata. Denna nya arbets-sociala utmaning innebär också att ansvaret att uppmärksamma en kollegas riskbruk eller missbruk har flyttat till helt andra miljöer än tidigare.

Stress, press och andra riskfaktorer

Med nya arbetsformer och arbetsvillkor följer nya sociala aktiviteter som ofta syftar till att skapa en arbetsgemenskap mellan anställda som idag inte sällan upplever arbetslivet som både stressigt, osäkert och krävande. Mer sällan nämns stressen i samband med alkohol, trots att det finns ett samband mellan stress och alkoholdrickande. Dessutom kan det upplevas som en press att delta i de sociala formerna som fredagsöl och After Work – med tillhörande alkoholdrickande – innebär. Var och en har här den självklara rätten att avstå från alkohol, även när det sker i denna gråzon.