Ett alkoholfritt arbetsliv

Att dricka alkohol under arbetet medför en rad negativa effekter på arbetsmiljön, säkerheten och produktionen. Det är därför en självklarhet att var och en som är anställd eller arbetsgivare inser vikten av att upprätthålla en tydlig gräns mellan arbetstid och fritid. Men dagens arbetsliv har gjort det allt svårare att sätta en sådan skarp gräns. Ansvaret vilar på den enskilde individen, oavsett om det handlar om att vara anställd eller chef.

Samtidigt utgör arbetet en viktig arena för insatser mot riskbruk, missbruk och alkoholberoende. Det är i vardagen som möten med andra uppstår, vilket innebär ett slags social kontroll – på gott och ont. Alla på en arbetsplats har gemensamt ansvar för att uppmärksamma när en kollega fungerar eller mår dåligt. Arbetsgivaren har här en nyckelroll. Ytterst handlar det om att försöka motverka lidande hos de som missbrukar och människor i deras närmiljö. Ofta är jobbet och arbetskamraterna ett viktigt stöd när en människa ska bli kvitt ett missbruk eller är på väg in i ett riskabelt drickande. Medvetenhet, lyhördhet och uppriktighet kring alkohol och arbetskollegor är tre nyckelord i sammanhanget.