Vad händer i din kropp då du dricker?

Alkoholen går via moderkakan direkt till fostret, men den går också ut i fostervattnet som omger barnet. Fostrets lever är outvecklad och har svårt att bryta ned alkohol och därför påverkas fostret mer och under längre tid än mamman.

I laboratorium har man kunnat studera hur celler påverkas, hamnar i oordning eller förstörs när man tillsätter alkohol. Om du dricker alkohol i ett kritiskt ögonblick när barnet utvecklar viktiga celler riskerar just de cellerna att störas.

Även måttliga mängder alkohol kan påverka utfallet av graviditeten och skada fostret. Hur känsligt fostret är för alkohol beror inte bara på mängden konsumerad alkohol, utan det är också tidpunkten under fosterutvecklingen, genetisk sårbarhet och mammans ämnesomsättning som påverkar skaderisken.

Att bjuda sitt ofödda barn på alkohol är oansvarigt, inte bara för att barnet kan födas med skador, utan också för att fostret är väldigt mycket känsligare än du själv. En 33 cl flaska lättöl motsvarar 2 cl sprit och alkoholhalten i fostrets blod blir densamma som ditt blod. Moderkakan hindrar inte alkoholen från att passera, fostret blir därför berusat, kanske medvetslöst och mår dåligt.