Fakta

Om du har druckit innan du visste att du väntade barn finns det i regel ingen anledning att gripas av panik. Från befruktningen och fram till första uteblivna mensen påverkas inte embryot av alkohol och även om det kan bli påverkat därefter är sannolikheten att ditt ofödda barn hunnit ta skada trots allt mycket liten. Eftersom fosterutvecklingen då inte riktigt har börjat ännu. Men det är viktigt att man avstår från alkohol under resten av graviditeten.

Fostret kan däremot skadas av alkohol när som helst under graviditeten. Skadorna kan dock bli olika beroende på när de uppstått. Fysiska missbildningar uppstår till exempel oftast tidigt i graviditeten, medan skador som påverkar begåvning och andra hjärnfunktioner uppstår senare. Det krävs dock stora mängder alkohol för att ge svåra fysiska missbildningar och grav utvecklingsstörning hos barnet.

Svenska gravida kvinnor dricker allt mindre alkohol. En studie från 2008 visar att fler än 9 av 10 gravida avstår alkohol. I början av 2000-talet låg samma siffra på cirka 70 procent.

Visste du att

Kvinnor har annorlunda enzymer jämfört med män som gör att de inte bryter ner alkohol lika effektivt.

Kvinnor väger ofta mindre än män och en mindre kropp tål inte lika mycket alkohol.

Kvinnans hjärta och lever är dessutom känsligare för alkohol än mannens.

Kvinnans kropp innehåller mer fett och mindre vatten än mannens.

Hormonerna gör också att kvinnor blir mer påverkade före och under menstruationen.

Kvinnor förbränner alkohol långsammare och är därmed påverkade under längre tid än vad män är.