Alkohol under graviditeten

Rekommendationerna i Sverige och många andra länder är att helt avstå från alkohol när du är gravid eller planerar att bli det.

Alkoholkoncentrationen blir lika hög i fostrets blod som i ditt när du dricker. Även barnets hjärna och centrala nervsystem påverkas. Man har kunnat konstatera är att alkoholintag under graviditeten utgör en vanlig orsak till många fosterskador, vilket ökar risken för att barnet efter födseln kan få fysiska och psykiska men. En annan risk är att fostret inte ska bli livsdugligt och att graviditeten avbryts med missfall.

Eftersom vi inte vet var gränsen går för hur mycket alkohol som kan skada det ofödda barnet, är det säkrast att inte dricka någon alkohol alls under graviditeten. Studier visar att även små mängder alkohol kan ge problem med hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga när barnet blir äldre.

Undvik därför sådant som du vet är negativt för fostret. Ta istället vara på den speciella tid som graviditeten innebär och lev så sunt som möjligt. Då kommer ditt barn med största sannolikhet att födas friskt och välskapat!